Вівторок, 20.04.2021, 00:58
Ви увійшли як Гість | Група "Гості" | RSS

   Чорнухинський БДЮТ

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

статут

1.Загальні положення

 

1.1. Будинок дитячої та юнацької творчості Чорнухинської селищної ради (далі -БДЮТ)– є комунальним позашкільним навчальним закладом комплексного типу,який знаходиться у  комунальній  власності територіальної громади Чорнухинської селищної ради  та здійснює навчання і виховання громадян у позаурочний та поза навчальний час з метою забезпечення розвитку здібностей, обдарувань вихованців,учнів і слухачів, створення необхідних умов для їх змістовного відпочинку і дозвілля, самореалізації, гармонійного виховання, фізичного розвитку,повноцінного оздоровлення.

Будинок дитячої та юнацької творчості є власністю територіальної громади Чорнухинської селищної ради.

Будинок дитячої та юнацької творчості Чорнухинської селищної ради є правонаступником усіх прав і обов’язків Будинку дитячої та юнацької творчості (зареєстрований 20.09.1995 року, номер запису в Єдиному державному реєстрі  юридичних осіб та фізичних осіб підприємців – 1 581 107 0008000 164).

  1. Повна назва: Будинок дитячої та юнацької творчості Чорнухинської селищної ради, скорочена назва -  БДЮТ.
  2. Юридична адреса : 37100,  Полтавська область, смт.Чорнухи, вул.Мележика 15-А, телефон (05340) 5-10-60, код ЄДРПОУ 25693336.
  3. Засновником (власником) Будинку дитячої та юнацької творчості Чорнухинської селищної ради є -Чорнухинська  селищна рада.
  4. Засновник (власник) затверджує Статут, вносить до нього зміни та доповнення шляхом викладення його в новій редакції відповідно до норм чинного законодавства.
  5. Будинок дитячої та юнацької творчості Чорнухинської селищної ради підпорядковується  відділу освіти,молоді та спорту виконавчого комітету Чорнухинської селищної ради.
  6. БДЮТ є  юридичною особою, діє на підставі Статуту, має печатку, штамп, ідентифікаційний код, обслуговується централізованою бухгалтерією відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Чорнухинської селищної ради, є правонаступником майна, активів та зобов’язань реорганізованих шляхом приєднання районної Станції юних натуралістів Чорнухинської селищної ради (ЄДРПОУ 26305725).
  7. БДЮТ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про освіту», Законом України «Про позашкільну освіту», актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН, іншого центрального органу виконавчої влади,  рішеннями Чорнухинської селищної ради та його виконавчого комітету, а також Положенням про позашкільний навчальний заклад та цим Статутом.
  8. Мова навчання і виховання у БДЮТ визначається Конституцією України та статтею 20 Закону України «Про засади державної мовної політики».
  9. Головною метою діяльності БДЮТ є надання дітям позашкільної освіти, спрямованої на художньо-естетичний напрямок  та забезпечення потреб особистості у творчій самореалізації, можливостей для творчого розвитку та самовизначення у вільний час, здобуття додаткових знань, умінь та навичок за інтересами.
  10. Основними завданнями БДЮТ є :

- виховання громадянина України,

 •  вільний розвиток особистості та формування її соціально-громадського досвіду;
 • виховання у вихованців ,учнів і слухачів   поваги до Конституції України, прав і свобод  людини та громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії;
 • виховання у вихованців, учнів і слухачів патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей Українського народу, а також інших націй і народів;
 • виховання у вихованців, учнів і слухачів шанобливого ставлення до родини та людей похилого віку;
 • створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку вихованців, учнів і слухачів;
 • розвиток інклюзивного освітнього середовища у закладах позашкільної освіти, найбільш доступних і наближених до місця проживання дітей, у тому числі дітей з особливими освітніми потребами;
 • здобуття учнями, вихованцями, слухачами первинних професійних навичок і вмінь, необхідних для їхньої соціалізації, подальшої самореалізації та/або професійної діяльності;
 • формування у вихованців, учнів і слухачів свідомого й відповідального ставлення до власного здоров'я та здоров'я оточуючих, навичок безпечної поведінки;
 • задоволення освітньо-культурних потреб вихованців, учнів і слухачів, які не забезпечуються іншими складовими структури освіти;
 • задоволення потреб вихованців, учнів і слухачів у професійному самовизначенні і творчій самореалізації;
 • пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих вихованців, учнів і слухачів;
 • вдосконалення фізичного розвитку вихованців, учнів і слухачів, підготовка спортивного резерву для збірних команд України з різних видів спорту;
 • організація дозвілля вихованців, учнів і слухачів, пошук його нових форм; профілактика бездоглядності, правопорушень;
 • виховання в учасників освітнього процесу свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих;
 • формування здорового способу життя вихованців, учнів і слухачів;
 • здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи.
        1.12. БДЮТ   може входити до складу навчально-виховних комплексів,  навчально-виховних об'єднань  з дошкільними, загальноосвітніми та іншими навчальними закладами. 

2.Організація освітнього процесу

 

        2.1. БДЮТ проводить освітню, інформаційно-методичну, організаційно-масову, навчально-виховну  роботу.

        2.2.Освітній  процес у БДЮТ здійснюється за типовими навчальними планами і програмами, а також за навчальними планами і програмами, що затверджуються центральними органами виконавчої влади, а також за навчальними планами і програмамизатвердженими відповідними місцевими органами виконавчої влади.

        Перелік навчальних програм, за якими працюють гуртки , затверджуються педагогічною радою закладу на початку нового навчального року.

        2.3. БДЮТ працює за річним планом роботи,погодженим із засновником (власником).

        2.4. Навчальні програми є комплексними і такими, що передбачають індивідуальне навчання учнів та навчання у групах або об'єднаннях.

        2.5. Позашкільна освіта у БДЮТ здійснюється за наступними напрямами:

 • художньо-естетичний, який забезпечує розвиток творчих здібностей, обдарувань та здобуття вихованцями, учнями і слухачами практичних навичок, оволодіння знаннями в сфері вітчизняної і світової культури та мистецтва;
 • мистецький, який забезпечує набуття здобувачами спеціальних мистецьких виконавських компетентностей у процесі активної мистецької діяльності;
 • туристсько-краєзнавчий, який спрямовується на залучення вихованців, учнів і слухачів до активної діяльності з вивчення історії рідного краю та довкілля, світової цивілізації, географічних, етнографічних, історичних об'єктів і явищ соціального життя, оволодіння практичними уміннями та навичками з туризму та краєзнавства;
 • еколого-натуралістичний, який передбачає оволодіння вихованцями, учнями і слухачами знаннями про навколишнє середовище, формування екологічної культури особистості, набуття знань і досвіду розв'язання екологічних проблем, залучення до практичної природоохоронної роботи та інших біологічних напрямів, формування знань, навичок в галузях сільського господарства: квітництво, лісництво, садівництво, грибівництво, бджільництво;
 • науково-технічний, який забезпечує набуття вихованцями, учнями і слухачами техніко-технологічних умінь та навичок, розширення наукового світогляду, підготовку до активної науково-дослідної роботи, оволодіння сучасною технікою та технологіями;
 • дослідницько-експериментальний, який сприяє залученню вихованців, учнів і слухачів до науково-дослідницької, експериментальної, конструкторської та винахідницької роботи в різних галузях науки, техніки, культури і мистецтва, а також створенню умов для творчого самовдосконалення та виявлення, розвитку і підтримки юних талантів та обдарувань;
 • фізкультурно-спортивний або спортивний, який забезпечує розвиток фізичних здібностей вихованців, учнів і слухачів, необхідні умови для повноцінного оздоровлення, загартування, змістовного відпочинку і дозвілля, занять фізичною культурою і спортом, підготовку спортивного резерву для збірних команд України, набуття навичок здорового способу життя;
 • військово-патріотичний, який забезпечує належний рівень підготовки вихованців, учнів і слухачів до військової служби, виховання патріотичних почуттів та громадянської відповідальності;
 • бібліотечно-бібліографічний, який спрямований на поглиблення пізнавальних інтересів вихованців, учнів і слухачів, підвищення їх інформаційної культури, набуття навичок і умінь орієнтуватися у зростаючому потоці інформації;
 • соціально-реабілітаційний, який забезпечує соціальне становлення та розвиток інтересів, здібностей, нахилів, потреб у самореалізації вихованців, учнів і слухачів, підготовку їх до активної професійної та громадської діяльності, організацію їх змістовного дозвілля та відпочинку;
 • оздоровчий, який забезпечує необхідні умови для змістовного відпочинку та передбачає оволодіння вихованцями, учнями і слухачами знаннями про здоровий спосіб життя, організацію їх оздоровлення, набуття і закріплення навичок, зміцнення особистого здоров'я і формування гігієнічної культури особистості;
 • гуманітарний, який забезпечує розвиток здібностей, обдарувань, практичних навичок вихованців, учнів і слухачів, оволодіння знаннями з основ наук соціально-гуманітарного циклу.

За погодженням із засновником (власником) в БДЮТ можуть створюватися інші напрямки.

        2.6. Середня         наповнюваність груп та інших організаційних форм   у БДЮТ становить, як правило, 10- 15 вихованців,учнів і слухачів.

2.7.Наповнюваність окремих гуртків установлюється директором БДЮТ залежно від профілю та можливостейорганізації освітнього процесу.

2.8.Прийом до БДЮТ може здійснюватися протягом навчального року ( в міру закінчення комплектування гуртків) за бажанням вихованців  і за згодою батьків на  без конкурсній основі.Для зарахування вихованців до туристських , хореографічних гуртків потрібна довідка медичного закладу про відсутність протипоказань для занять у зазначених гуртках.

2.9.  До БДЮТ зараховуються вихованці віком від 3 до 18 років.

        2.10.Освітній  процес у БДЮТ здійснюється диференційовано ( відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, учнів і слухачів з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей вихованців, учнів їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров'я ) з використанням різних організаційних форм роботи: зайняття, гурткова робота, лекції, семінар, вікторина, змагання, репетиція, похід, екскурсія, практична робота на природі, а також використання інших форм, в залежності від специфіки роботи гуртків БДЮТ.

        2.11. Навчальний рік у БДЮТ починається з 1 вересня.

        2.12.Комплектування гуртків, груп здійснюється у період з 1 до 15 вересня, який вважається робочим часом керівника гуртка, групи .

        Тривалість навчального року в БДЮТ встановлюється  відділом  освіти,молоді та спорту виконавчого комітету Чорнухинської селищної ради, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує держану політику у сфері освіти.

У канікулярні, святкові та вихідні дні БДЮТ може працювати за окремим планом, затвердженим керівником цього закладу.

БДЮТ створює безпечні умови навчання, виховання та праці.

        2.13. Тривалість   одного заняття у БДЮТ визначається освітньою програмою, навчальними планами і програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для вихованців :

        віком від 3 до 6 років - 30 хв;

віком від 6 до 7 років - 35 хв;

інших  - 45 хв.

  1. Короткі перерви між заняттями є робочим часом керівника гуртка і

визначаються режимом щоденної роботи БДЮТ.

          2.15. Творчі об'єднання закладу позашкільної освіти класифікуються за трьома рівнями:

- початковий рівень - творчі об'єднання загальнорозвиваючого спрямування, що сприяють виявленню здібностей, обдарувань вихованців, учнів і слухачів або розвитку їх інтересу до творчої діяльності;

- основний рівень - творчі об'єднання, які розвивають стійкі інтереси вихованців, учнів і слухачів, дають їм знання, практичні уміння і навички, задовольняють потреби у професійній орієнтації;

- вищий рівень - творчі об'єднання за інтересами для здібних і обдарованих вихованців, учнів і слухачів.

2.16. Відповідно до рівня кваліфікації визначаються мета та перспектива діяльності гуртків, їх чисельність і склад, обирається програма.

2.17. БДЮТ може організовувати роботу своїх гуртків у приміщеннях   закладів освіти, відповідно до укладених угод.

2.18.БДЮТ проводить інформаційно-методичну роботу. Спрямовану на удосконалення програм, змісту, форм і методів діяльності гуртків,груп.

2.19. У  БДЮТ можуть функціонувати методичні об'єднання , що охоплюють педагогічних  учасників освітнього процесу та спеціалістів певного професійного спрямування. Методичні об’єднання створюються для координації науково-методичної, організаційної , та практичної діяльності закладу  з питань здобуття вихованцями позашкільної освіти за різними напрямами.

2.20. БДЮТ, з метою визначення рівня практичної підготовки вихованців проводить організаційно-масову роботу у формі конференцій, концертів, змагань, походів, екскурсій та в інших формах, передбачених статутом БДЮТ.

3.Учасники освітнього процесу

 

3.1.Учасниками освітнього процесу в БДЮТ є:

 - вихованці, учні, слухачі;

- директор, заступники директора позашкільного навчального закладу;

- педагогічні працівники, психологи, соціальні педагоги, бібліотекарі, спеціалісти, які залучені до освітнього  процесу;

- батьки або особи, які їх замінюють;

- представники підприємств, установ, організацій, які беруть участь у здійсненні освітнього процесу.

     3.2. Вихованці ,учні,  слухачі БДЮТ мають гарантоване державою право на:

 • здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань,

інтересів та уподобань;

 • добровільний вибір виду діяльності, участь у різних видах навчальної та науково-практичної роботи , у конференціях, конкурсах, змаганнях, виставках та інших масових заходах;
 • добровільне навчання у декількох гуртках та інших творчих об'єднаннях в одному позашкільному навчальному закладі;
 • безпечні та нешкідливі умови навчання та праці;
 • користування навчально-виробничою, матеріальною, культурно-спортивною та оздоровчою базою позашкільного закладу;
 • представлення в органах громадського самоврядування БДЮТ;
 • вільне вираження поглядів, переконань;
 • захист від будь-яких форм експлуатації, психічного та фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь та гідність.

     3.3. Вихованці, учні, слухачі  БДЮТ зобов'язані:

 • оволодівати знаннями, вміннями, практичними навиками, підвищувати загальний культурний рівень;
 • дотримуватися морально-етичних норм;
 • брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;
 • бережно ставитися до державного, громадського та особистого майна;
 • дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку БДЮТ.
  1. Педагогічними працівниками БДЮТ мають бути  особи з високими

моральними якостями, які мають вищу педагогічну або іншу фахову освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність,  забезпечують результативність та якість своєї роботи , фізичний та психічний стан здоров’я  яких дозволяє виконувати професійні обов’язки. Педагогічним працівником закладу може бути також народний умілець з високими моральними якостями, за умови забезпечення належної результативності освітнього процесу.

        3.5. Педагогічні працівники БДЮТ мають право на :

 • внесення керівництву БДЮТ та відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Чорнухинської селищної ради пропозицій щодо поліпшення освітнього  процесу, подання на розгляд керівництву БДЮТ та педради пропозиції про моральне та матеріальне заохочення вихованців та учнів, застосування стягнень до тих, хто порушує правила внутрішнього трудового розпорядку, що діє в навчальному закладі;
 • вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації;
 • участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів, інших органів самоврядування БДЮТ, в заходах пов'язаних з організацією освітнього процесу;
 • проведення в установленому поря
Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Квітень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Архів записів

Copyright MyCorp © 2021
Конструктор сайтів - uCoz